Public service-frågor

Kulturutskottets bet 2012/13:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Nej till motioner om public service-frågor (KrU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om radio och tv i allmänhetens tjänst. Orsaker är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp och att beslut i andra frågor redan har fattats för den pågående tillståndsperioden. Motionerna handlar om många olika delar av public service-verksamheten, bland annat digitalisering av Sveriges radios, SVT:s och UR:s arkiv, förhandsprövning av nya tjänster inom public service, nordiska tv-kanaler i public service-utbudet, svenskt public service-utbud på Åland, upphandling av samhällsprogram och nyhetsförmedling, public service-företagens finansiering och företagens kulturbevarande uppdrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-14
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-04-16
Trycklov: 2013-04-16
Reservationer 4
bet 2012/13:KrU8

Nej till motioner om public service-frågor (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om radio och tv i allmänhetens tjänst. Orsaker är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp och att beslut i andra frågor redan har fattats för den pågående tillståndsperioden. Motionerna handlar om många olika delar av public service-verksamheten, bland annat digitalisering av Sveriges radios, SVT:s och UR:s arkiv, förhandsprövning av nya tjänster inom public service, nordiska tv-kanaler i public service-utbudet, svenskt public service-utbud på Åland, upphandling av samhällsprogram och nyhetsförmedling, public service-företagens finansiering och företagens kulturbevarande uppdrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-02
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Digitalisering av public service-företagens arkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 1 (S, V)

2. Förhandsprövning av nya tjänster inom public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr224 yrkande 3 och 2012/13:Kr320 yrkande 29.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Nordiska tv-kanaler i public service-utbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 5 och
2012/13:Kr235 av Christer Winbäck (FP).

4. Svenskt public service-utbud på Åland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr295.

5. Upphandling av samhällsprogram och nyhetsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr279.

6. Finansiering av SR, SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr224 yrkande 2, 2012/13:Kr269, 2012/13:Kr277 och 2012/13:Kr342.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr296 yrkande 9.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD01901
V17002
KD18001
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:K328 yrkande 1 och 2012/13:Kr208.