Punktskatter

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om punktskatter (SkU19)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om punktskatter och några motioner som lämnats med anledning av regeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart trafiksystem. Orsaken är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om energi- och koldioxidskatt i allmänhet, skatt på elektrisk kraft, skatt på drivmedel, jordbrukets drivmedelsskatter, skatt på fartygsbränsle och miljöskatt på flyg, fordonsskatt, trängselskatt samt skatt på alkohol och tobak. Andra frågor som tas upp är privatinförsel av alkohol och försäljning i exportbutiker, tobaksskatt och flyttning av punktskattepliktiga varor, skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel samt skatt på fluorerade växthusgaser. Motionerna innehåller också förslag om skatt på avfall som deponeras och på avfallsförbränning samt skatt på naturgrus, animaliska livsmedel, lotterier, socker och fett, frukt och grönt samt gruvverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-03-05
Betänkande publicerat: 2013-03-12
Trycklov: 2013-03-11
Reservationer 22
bet 2012/13:SkU19

Nej till motioner om punktskatter (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om punktskatter och några motioner som lämnats med anledning av regeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart trafiksystem. Orsaken är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om energi- och koldioxidskatt i allmänhet, skatt på elektrisk kraft, skatt på drivmedel, jordbrukets drivmedelsskatter, skatt på fartygsbränsle och miljöskatt på flyg, fordonsskatt, trängselskatt samt skatt på alkohol och tobak. Andra frågor som tas upp är privatinförsel av alkohol och försäljning i exportbutiker, tobaksskatt och flyttning av punktskattepliktiga varor, skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel samt skatt på fluorerade växthusgaser. Motionerna innehåller också förslag om skatt på avfall som deponeras och på avfallsförbränning samt skatt på naturgrus, animaliska livsmedel, lotterier, socker och fett, frukt och grönt samt gruvverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-20
4

Beslut

Beslut: 2013-03-21
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energi- och koldioxidskatt, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk238, 2012/13:Sk268, 2012/13:Sk282 och 2012/13:Sk297.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S085027
M910016
MP02401
FP16008
C21002
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt162126061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skatt på elektrisk kraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N253 yrkandena 7 och 8 samt 2012/13:N300 yrkande 6.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

3. Skatt på drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk291, 2012/13:Sk324, 2012/13:Sk326, 2012/13:Sk404, 2012/13:Sk419 yrkande 1, 2012/13:T408 yrkande 5, 2012/13:T477 yrkande 25, 2012/13:T509 yrkande 4 och 2012/13:N405 yrkande 5.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008428
M910016
MP00241
FP16008
C21002
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt1621710862

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Jordbrukets drivmedelsskatter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk305, 2012/13:Sk399 och 2012/13:Sk429.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S850027
M910016
MP24001
FP16008
C21002
SD01901
V16003
KD15004
PP0000
-0000
Totalt26819062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Skatt på fartygsbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk373, 2012/13:T505 yrkande 4 i denna del och 2012/13:T509 yrkande 7 i denna del.

6. Miljöskatt på flyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk212 yrkandena 1 och 2, 2012/13:T503 yrkande 21, 2012/13:T505 yrkandena 1, 4 i denna del och 5 samt 2012/13:T509 yrkande 7 i denna del.

Reservation 8 (MP, V)

7. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk341, 2012/13:Sk419 yrkandena 4 och 5, 2012/13:Sk437 yrkandena 1 och 2, 2012/13:T7 yrkande 3, 2012/13:T8 yrkande 7, 2012/13:T11 yrkande 21, 2012/13:T449 yrkande 2, 2012/13:T477 yrkandena 26 och 33, 2012/13:T503 yrkande 20 och 2012/13:T509 yrkandena 5 och 16.

Reservation 9 (S, MP, V)
Reservation 10 (SD)

8. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk321, 2012/13:Sk328, 2012/13:Sk338, 2012/13:Sk378, 2012/13:Sk396, 2012/13:T7 yrkandena 1 och 2, 2012/13:T8 yrkande 5, 2012/13:T11 yrkande 24, 2012/13:T320 yrkande 17, 2012/13:T408 yrkande 3 och 2012/13:T508 yrkande 2.

Reservation 11 (S, MP, V)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S085027
M910016
MP02401
FP16008
C21002
SD00191
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt1431261961

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk244, 2012/13:Sk290 yrkande 3 och 2012/13:Sk322 yrkandena 1-4.

Reservation 13 (S)

10. Privatinförsel av alkhol och tobak samt försäljning i exportbutiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk237 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),
2012/13:Sk254 av Elin Lundgren (S),
2012/13:Sk269 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S),
2012/13:Sk290 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkande 2,
2012/13:Sk304 av Karin Nilsson och Johan Linander (båda C),
2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 7,
2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 16 och
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 4.

Reservation 14 (S, V)

11. Tobaksskatt och flyttning av punktskattepliktiga varor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk247 av Magnus Ehrencrona (MP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sk284 av Kerstin Engle (S),
2012/13:Sk294 av Henrik Ripa (M),
2012/13:Sk362 av Johan Hultberg och Carl-Oskar Bohlin (båda M),
2012/13:Sk416 av Anders Karlsson och Peter Persson (båda S) yrkandena 1-3 och
2012/13:So581 av Josef Fransson och Erik Almqvist (båda SD) yrkande 3.

Reservation 15 (S, MP, V)
Reservation 16 (SD)

12. Skatt på handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ260 yrkande 2, 2012/13:MJ455 yrkande 21 och 2012/13:N405 yrkande 7.

Reservation 17 (S, MP, V)

13. Skatt på bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk318, 2012/13:MJ260 yrkande 4 och 2012/13:MJ455 yrkande 30.

Reservation 18 (S, MP, V)

14. Skatt på fluorerade växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ424 yrkande 16.

Reservation 19 (S, MP, V)

15. Skatt på avfall som deponeras och skatt på avfallsförbränning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk293, 2012/13:Sk327 och 2012/13:N405 yrkande 6.

16. Skatt på naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ455 yrkande 31.

Reservation 20 (S)

17. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk336.

18. Skatt på animaliska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ404 yrkande 4.

Reservation 21 (MP)

19. Skatt på socker och fett respektive frukt och grönsaker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk271 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:Sk283.

20. Gruvskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N306 yrkande 8.

Reservation 22 (MP)