Punktskatter

Skatteutskottets bet 2013/14:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om punktskatter (SkU19)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om punktskatter. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att arbete redan pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om skatt på finansiella transaktioner, skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, miljöskatt på flyg och skatt på alkohol och tobak. Andra frågor som tas upp är privatinförsel av alkohol och tobak och försäljning i exportbutiker, reklamskatt och lotteriskatt. Motionerna innehåller också förslag om skatt på handelsgödsel, bekämpningsmedel, avfall som deponeras eller förbränns, naturgrus, animaliska livsmedel och gruvverksamhet samt förslag om styrmedel för biokolteknik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-30
Justering: 2014-02-27
Betänkande publicerat: 2014-03-03
Trycklov: 2014-03-03
Reservationer 19
bet 2013/14:SkU19

Alla beredningar i utskottet

2014-01-30

Nej till motioner om punktskatter (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om punktskatter. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att arbete redan pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om skatt på finansiella transaktioner, skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, miljöskatt på flyg och skatt på alkohol och tobak. Andra frågor som tas upp är privatinförsel av alkohol och tobak och försäljning i exportbutiker, reklamskatt och lotteriskatt. Motionerna innehåller också förslag om skatt på handelsgödsel, bekämpningsmedel, avfall som deponeras eller förbränns, naturgrus, animaliska livsmedel och gruvverksamhet samt förslag om styrmedel för biokolteknik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-12
4

Beslut

Beslut: 2014-03-13
21 förslagspunkter, 16 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatt på finansiella transaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U316 yrkande 74.

Reservation 1 (MP, V)

2. Skatt på elektrisk kraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk283, 2013/14:Sk391, 2013/14:N206 yrkande 6 och 2013/14:N222 yrkande 5.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

3. Skatt på drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk287, 2013/14:Sk389 yrkandena 1 och 2, 2013/14:T526 yrkandena 2 och 3, båda i denna del, och 2013/14:N238 yrkande 4.

Reservation 4 (MP)

4. Lantbrukets drivmedelsskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk217 och 2013/14:Sk319.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP19006
FP17007
C18005
SD01802
V16003
KD14005
Totalt26818063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Beskattning av biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk311 och 2013/14:T526 yrkande 47 i denna del.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP01906
FP16008
C17006
SD18002
V01603
KD14005
Totalt158126065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Miljöskatt på flyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:T521 yrkande 17 i denna del och 2013/14:MJ468 yrkande 20.

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP00196
FP17007
C18005
SD18002
V01603
KD14005
Totalt251161963

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Vissa fordonsskattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk340 yrkandena 1 och 2, 2013/14:Sk411 yrkande 29, 2013/14:T217 yrkande 4, 2013/14:T364 yrkande 2, 2013/14:T421 yrkande 2, 2013/14:T510 yrkande 21 i denna del, 2013/14:T517 yrkande 6, 2013/14:T521 yrkandena 13, 15 och 17 i denna del och 2013/14:T526 yrkande 37 i denna del.

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP01906
FP17007
C18005
SD18002
V01603
KD14005
Totalt160126063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk277, 2013/14:Sk348, 2013/14:Sk387, 2013/14:T268 yrkande 3, 2013/14:T338 yrkande 6, 2013/14:T510 yrkande 22 och 2013/14:T526 yrkande 16.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP, V)

9. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk237, 2013/14:Sk251, 2013/14:Sk268 yrkande 3 och 2013/14:Sk425.

10. Tobaksskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk235 yrkandena 1-3, 2013/14:Sk342 och 2013/14:Sk386.

11. Privatinförsel av alkohol och tobak samt försäljning i exportbutiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk221, 2013/14:Sk268 yrkande 2 och 2013/14:So206 yrkande 8.

Reservation 12 (V)

12. Skatt som styrmedel på kemikalieområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk359 och 2013/14:MJ492 yrkande 10.

Reservation 13 (S, MP, V)

13. Skatt på bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk202, 2013/14:MJ299 yrkande 18, 2013/14:MJ302 yrkande 6 i denna del och 2013/14:MJ492 yrkandena 15 och 39.

14. Skatt på handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ302 yrkandena 4 och 6 i denna del, 2013/14:MJ305 yrkande 4, 2013/14:MJ492 yrkande 29 och 2013/14:N238 yrkande 6.

Reservation 14 (S, MP, V)

15. Skatt på avfall som deponeras och skatt på avfallsförbränning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk318, 2013/14:MJ519 yrkande 10 och 2013/14:N238 yrkande 5.

Reservation 15 (MP)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M930014
MP00196
FP17007
C18005
SD01802
V16003
KD14005
Totalt248181964

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Skatt på naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ492 yrkande 40 och 2013/14:MJ498 yrkande 2.

Reservation 17 (S)

17. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk216, 2013/14:Sk290 och 2013/14:Sk421.

18. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk273, 2013/14:Sk288 och 2013/14:C371 yrkande 4.

19. Skatt på animaliska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ518 yrkande 45.

Reservation 18 (MP)

20. Gruvskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:N395 yrkande 9.

Reservation 19 (MP)

21. Styrmedel för biokolteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ221 yrkande 4.