Radio- och TV-frågor

Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 1997

Beslut

Radio- och TV-frågor (KrU8)

Riksdagen avslog åtta motioner om radio- och TV-frågor. Motionerna innehåller bland annat förslag om en ny inriktning på public service-uppdraget och om privatisering av en TV-kanal, två radiokanaler och Utbildningsradion.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-03-11
Justering: 1997-04-10
Betänkande 1996/97:KrU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-23
4

Beslut

Beslut: 1997-04-23

Protokoll med beslut