Radio och TV

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1998

Beslut

Radio- och TV-frågor (KrU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om radio- och TV-frågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-02-17
Justering: 1998-03-12
Betänkande 1997/98:KrU11

Alla beredningar i utskottet

1998-02-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-25
4

Beslut

Beslut: 1998-03-26

Protokoll med beslut