Rambeslut om förstärkning av den straffrättsligaramen för bekämpning av olaglig inresa m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2001

Beslut

Bekämpning av hjälp till olaglig inresa (SfU6)

Riksdagen godkände ett inom EU upprättat utkast till rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse. Syftet är att förstärka kampen mot människosmuggling och olaglig invandring.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-11-01
Justering: 2001-11-15
Trycklov: 2001-11-21
Reservationer 4
Betänkande 2001/02:SFU6

Bekämpning av hjälp till olaglig inresa (SfU6)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett inom EU upprättat utkast till rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse. Syftet är att förstärka kampen mot människosmuggling och olaglig invandring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-29
4

Beslut

Beslut: 2001-11-30
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpning av olaglig inresa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Godkännande av rambeslut Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse. Därmed bifaller riksdagen propositionen och avslår motionerna 2001/02:Sf8, 2001/02:Sf9, 2001/02: Sf10, 2001/02:Sf11, 2001/02:Sf12, 2001/02:Sf216 yrkande 16 och 2001/02: Sf398 yrkande 3.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (mp)
Reservation 3 (c, kd)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100021
m580023
c01404
fp00115
kd03606
v03247
mp0736
-1001
Totalt169891873

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag