Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter, m.m.

LUs betänkande 1993/94:LU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-05-17
Betänkande 1993/94:LU29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-25
4

Beslut

Beslut: 1994-05-25