Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan

Socialförsäkringsutskottets bet 2011/12:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 oktober 2011

Beslut

Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan (SfU5)

Elever i gymnasiesärskolan ska kunna få rätt till förlängt barnbidrag. Lagändringarna börjar att gälla den 1 november 2011 men de ska tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-04
Justering: 2011-10-04
Betänkande publicerat: 2011-10-04
Trycklov: 2011-10-04
bet 2011/12:SfU5

Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan (SfU5)

Regeringen föreslår att elever i gymnasiesärskolan ska kunna få rätt till förlängt barnbidrag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 november 2011 men de ska tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-10-12
4

Beslut

Beslut: 2011-10-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:168.