Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2018

Beslut

Lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen rättas (KU17)

Lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen ändras. Ändringarna innebär att en brist i en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen åtgärdas.

Riksdagen sa ja till förslaget, som är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Betänkande 2018/19:KU17

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11

Lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen rättas (KU17)

Lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen ändras. Ändringarna innebär att en brist i en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen åtgärdas.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget, som är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-17
Debatt i kammaren: 2018-12-18
4

Beslut

Beslut: 2018-12-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till 
1. lag om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
2. lag om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).