Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2018

Beslut

Lagen om ändring i rättegångsbalken rättas (JuU2)

Lagen om ändring i rättegångsbalken ändras. Ändringen innebär att en brist i lagen åtgärdas.

Riksdagen sa ja till förslaget, som är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-18
Betänkande 2018/19:JuU2

Alla beredningar i utskottet

2018-10-11

Lagen om ändring i rättegångsbalken rättas (JuU2)

Lagen om ändring i rättegångsbalken ändras. Ändringen innebär att en brist i lagen åtgärdas.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget, som är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-10-23
Debatt i kammaren: 2018-10-24
4

Beslut

Beslut: 2018-10-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken.