Rättelse i utsökningsbalken

Civilutskottets bet 2015/16:CU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Fel i utsökningsbalken korrigeras (CU22)

Riksdagen sa ja till civilutskottets initiativ till en mindre ändring i utsökningsbalken. Lagändringen är av teknisk karaktär och innebär att en felaktig styckeindelning rättas till.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-25
bet 2015/16:CU22

Fel i utsökningsbalken ska korrigeras (CU22)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets initiativ till en mindre ändring i utsökningsbalken. Lagändringen är av teknisk karaktär och innebär att en felaktig styckeindelning rättas till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i utsöknings-balken.