Rättelser i vissa lagar

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 september 2011

Beslut

Några lagar rättas (FiU43)

Riksdagen återställde några ändringar i lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och lagen om värdepappersmarknaden. Riksdagen upphävde av misstag ändringarna i samband med senare ändringar i lagarna. Riksdagen beslutade också om en ändring i en paragraf i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att undanröja en lagkollision som uppstått genom att riksdagen beslutat om två ändringar i denna paragraf som båda började gälla den 1 juli 2011. Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-08-30
Justering: 2011-08-30
Betänkande publicerat: 2011-09-09
Trycklov: 2011-09-01
Betänkande 2010/11:FiU43

Alla beredningar i utskottet

2011-08-30

Några lagar rättas (FiU43)

Finansutskottet föreslår att riksdagen återställer några ändringar i lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och lagen om värdepappersmarknaden. Riksdagen upphävde av misstag ändringarna i samband med senare ändringar i lagarna.

Utskottet föreslår också en ändring i en paragraf i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att undanröja en lagkollision som uppstått genom att riksdagen beslutat om två ändringar i denna paragraf som båda började gälla den 1 juli 2011.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 november 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-09-21
4

Beslut

Beslut: 2011-09-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i vissa lagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de av utskottet framlagda förslagen till
1. lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och
3. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.