Rättsinformationssystemet

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 november 2004

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på revisorernas förslag. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-10-21
Justering: 2004-10-28
Betänkande publicerat: 2004-11-02
Trycklov: 2004-11-02
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:KU2

Alla beredningar i utskottet

2004-10-21, 2004-10-19, 2004-10-12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-10
4

Beslut

Beslut: 2004-11-10
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättsinformationssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:168 till handlingarna.

2. Märkning, strukturering, sökning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:20 punkt 1 och motion
2003/04:K334 av Ragnwi Marcelind (kd) yrkandena 1 och 2.

3. Grunden för regeringens normgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:20 punkt 2 och motion 2003/04:K334 yrkande 3.

4. Rättsinformationssystemet och kommunala föreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:20 punkt 3.

5. Förteckning och publicering av kommunala författningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K396.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m46009
c19003
fp41007
kd02706
v25005
mp12005
-0000
Totalt27227050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. EG-rätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:20 punkt 4.