Redogörelse för behandlingen av riksdagensskrivelser till regeringen

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2004

Beslut

Regeringens rapport om vad som hänt efter riksdagens beslut (KU21)

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad regeringen har gjort efter riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen avslog också motioner. Skälet är bland annat att konstitutionsutskottet under hösten 2004 planerar att följa upp och utvärdera hur regeringen följer riksdagens så kallade tillkännagivanden.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-05-25
Justering: 2004-05-27
Betänkande publicerat: 2004-06-11
Trycklov: 2004-06-07
Reservationer 1
Betänkande 2003/04:KU21

Alla beredningar i utskottet

2004-05-25, 2004-05-06, 2004-05-04, 2004-04-01, 2004-03-30

Regeringens rapport om vad som hänt efter riksdagens beslut (KU21)

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad regeringen har gjort efter riksdagens olika beslut. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner. Skälet är bland annat att utskottet under hösten 2004 planerar att följa upp och utvärdera hur regeringen följer riksdagens så kallade tillkännagivanden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-06-17
4

Beslut

Beslut: 2004-06-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om regeringens behandling av riksdagens skrivelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:75 till handlingarna.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m05005
c18004
fp34104
kd31002
v25005
mp14003
-0000
Totalt22791031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avslag på motionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K21 och 2003/04:K22.