Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2014

Beslut

Regeringen redogör för hur riksdagens skrivelser har behandlats (KU21)

Regeringen redogör i en skrivelse för hur riksdagens skrivelser till regeringen har behandlats. Konstitutionsutskottet ser positivt på utvecklingen av hur regeringen behandlar riksdagens skrivelser, men anser att det fortfarande går att göra förbättringar.

Flera utskott i riksdagen påpekar att vissa åtgärder som gäller tillkännagivanden har tagit lång tid eller inte riktigt svarar mot innehållet i tillkännagivandena. Andelen slutbehandlade tillkännagivanden har minskat. Konstitutionsutskottet konstaterar också att det fortfarande händer att tillkännagivanden saknas i regeringens redogörelser.

Konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen tar hänsyn till utskottens synpunkter och ser till så att ärenden inte tar onödigt lång tid och att skrivelsen uppfyller kraven på att vara kontrollerad och korrekt. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2013/14:75 och redogörelse 2013/14:RS6 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner, 1 skr, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-04
Trycklov: 2014-06-03
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:KU21

Alla beredningar i utskottet

2014-05-27, 2014-05-08, 2014-04-29

Regeringen redogör för hur riksdagens skrivelser har behandlats (KU21)

Regeringen redogör i en skrivelse för hur riksdagens skrivelser till regeringen har behandlats. Konstitutionsutskottet ser positivt på utvecklingen av hur regeringen behandlar riksdagens skrivelser, men anser att det fortfarande går att göra förbättringar.

Flera utskott i riksdagen påpekar att vissa åtgärder som gäller tillkännagivanden har tagit lång tid eller inte riktigt svarar mot innehållet i tillkännagivandena. Andelen slutbehandlade tillkännagivanden har minskat. Konstitutionsutskottet konstaterar också att det fortfarande händer att tillkännagivanden saknas i regeringens redogörelser.

Konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen tar hänsyn till utskottens synpunkter och ser till så att ärenden inte tar onödigt lång tid och att skrivelsen uppfyller kraven på att vara kontrollerad och korrekt. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-11
Debatt i kammaren: 2014-06-12
4

Beslut

Beslut: 2014-06-12
10 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

1. Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Utskottets förslag:

2. Riksdagsstyrelsens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Utskottets förslag:

2. Riksdagsstyrelsens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

3. Verkställande av riksdagens tidigare beslut i frågor på skatteområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

3. Verkställande av riksdagens tidigare beslut i frågor på skatteområdet

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

4. Verkställande av riksdagens tidigare beslut i frågor på åkeri- och taxiområdet

Utskottets förslag:

Reservation 2 (V)

4. Verkställande av riksdagens tidigare beslut i frågor på åkeri- och taxiområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (V)

5. Verkställande av riksdagens tidigare beslut i frågan om ILO-konventionen nr 94

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (V)

5. Verkställande av riksdagens tidigare beslut i frågan om ILO-konventionen nr 94

Utskottets förslag:

Reservation 3 (V)