Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2007

Beslut

AP-fondernas verksamhet 2002-2006 (FiU6)

Regeringen har redovisat för riksdagen en utvärdering av AP-fondernas förvaltning under perioden 2002-2006. Fondernas avkastning har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 7,4 %, vilket motsvarar en real avkastning på 6 % per år. Fjärde AP-fonden visar ett betydligt svagare resultat än övriga buffertfonder. Regeringen är på flera punkter kritisk till hur fonden förvaltas. Riksdagen tycker att regeringen bör intensifiera uppföljningen av åtgärder som syftar till att förbättra fondens lönsamhet och fortsätta förnyelsen av styrelsen. Riksdagen vill att regeringen lämnar en återrapport i nästa års redovisning av AP-fondernas verksamhet. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-10-25
Justering: 2007-11-01
Betänkande publicerat: 2007-11-07
Trycklov: 2007-11-07
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:FiU6

Alla beredningar i utskottet

2007-10-25, 2007-10-16

AP-fondernas verksamhet 2002-2006 (FiU6)

Regeringen har redovisat för riksdagen en utvärdering av AP-fondernas förvaltning under perioden 2002-2006. Fondernas avkastning har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 7,4 %, vilket motsvarar en real avkastning på 6 % per år. Fjärde AP-fonden visar ett betydligt svagare resultat än övriga buffertfonder. Regeringen är på flera punkter kritisk till hur fonden förvaltas. Finansutskottet tycker att regeringen bör intensifiera uppföljningen av åtgärder som syftar till att förbättra fondens lönsamhet och fortsätta förnyelsen av styrelsen. Utskottet vill att regeringen lämnar en återrapport i nästa års redovisning av AP-fondernas verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-14
4

Beslut

Beslut: 2007-11-14
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet 2002-2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2006/07:130 till handlingarna.

2. Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf287 yrkande 6.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1051024
m830014
c25004
fp23005
kd18006
v01705
mp15004
Totalt26918062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. AP-fondernas förvaltningskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi12 yrkandena 1 och 2.

4. Ökade möjligheter för AP-fonderna att investera i onoterade aktier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi212 och 2007/08:Fi217 yrkande 1.

5. AP-fonderna och bonusprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Fi244.

6. Regionala utvecklingsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi217 yrkande 2 och 2007/08:Fi273 yrkandena 1-3.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m830014
c25004
fp22006
kd19005
v01705
mp01504
Totalt25632061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Förbud för AP-fonderna att investera i vapenindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf287 yrkande 9.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m830014
c24005
fp23005
kd19005
v01705
mp13204
Totalt26719063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag