Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019

Finansutskottets bet 2019/20:FiU47

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut