Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Allmänna arvsfondens redovisning har granskats (SoU6)

Allmänna arvsfonden har använt sina pengar på ett sätt som går i linje med fondens syfte och regeringens prioriterade områden. Det anser regeringen i en skrivelse om fondens årliga redovisning som riksdagen har behandlat.

Syftet med Allmänna arvsfonden är att stötta ideella verksamheter som arbetar mot barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Fondens kapital består av arv från personer som inte har några släktingar som ärver dem.

Under 2016 kom det in cirka 630 miljoner till Allmänna arvsfonden. Det var en ökning med 106 miljoner kronor jämfört med 2015. Cirka 734 miljoner kronor fördelades under 2016, varav 71 procent gick till regionala och lokala projekt.

Riksdagen delar regeringens bedömning att pengarna fördelats på ett väl genomfört sätt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-17
Justering: 2017-10-26
Trycklov: 2017-10-27
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SoU6

Alla beredningar i utskottet

2017-10-17

Allmänna arvsfondens redovisning har granskats (SoU6)

Allmänna arvsfonden har använt sina pengar på ett sätt som går i linje med fondens syfte och regeringens prioriterade områden. Det anser regeringen i en skrivelse om fondens årliga redovisning som Socialutskottet har behandlat.

Syftet med Allmänna arvsfonden är att stötta ideella verksamheter som arbetar mot barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Fondens kapital består av arv från personer som inte har några släktingar som ärver dem.

Under 2016 kom det in cirka 630 miljoner till Allmänna arvsfonden. Det var en ökning med 106 miljoner kronor jämfört med 2015. Cirka 734 miljoner kronor fördelades under 2016, varav 71 procent gick till regionala och lokala projekt.

Utskottet delar regeringens bedömning att pengarna fördelats på ett väl genomfört sätt. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-07
Debatt i kammaren: 2017-11-08
4

Beslut

Beslut: 2017-11-08
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:22 av Per Ramhorn (SD),

2017/18:2370 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3505 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C) samt

lägger skrivelse 2016/17:211 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 1 0 9
SD 0 38 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 2
Totalt 259 41 0 49