Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

Socialutskottets bet 2019/20:SoU2

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 19 november 2019

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-12
Reservationer 1
bet 2019/20:SoU2

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-10-10

Förslagspunkter

1. Allmänna arvsfonden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:327 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1-4,

2018/19:2424 av Lars Thomsson (C),

2018/19:2560 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C),

2018/19:2912 av Boriana Åberg (M),

2019/20:168 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:240 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2019/20:273 av Lars Thomsson (C),

2019/20:559 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2019/20:1931 av Bengt Eliasson (L),

2019/20:2487 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M) och

2019/20:3224 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

lägger skrivelse 2018/19:146 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna arvsfonden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:327 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1-4,

2018/19:2424 av Lars Thomsson (C),

2018/19:2560 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C),

2018/19:2912 av Boriana Åberg (M),

2019/20:168 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:240 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2019/20:273 av Lars Thomsson (C),

2019/20:559 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2019/20:1931 av Bengt Eliasson (L),

2019/20:2487 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M) och

2019/20:3224 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

lägger skrivelse 2018/19:146 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)