Redovisning av skatteutgifter 2010

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Redovisning av skatteutgifter 2010 (SkU37)

Riksdagen godkände regeringens redovisning av skatteutgifterna 2010. Redovisningen handlar om effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, så kallade skatteutgifter. Syftet är att ge ett bredare underlag för prioriteringar mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skatteutskottet förutsätter att regeringen i det fortsatta arbetet med att utveckla redovisningen tar hänsyn till de rekommendationer och de synpunkter som har kommit från Finanspolitiska rådet och från Riksrevisionen i en nyligen publicerad granskningsrapport.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-20
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-03
Trycklov: 2010-06-03
Reservationer 1
bet 2009/10:SkU37

Redovisning av skatteutgifter 2010 (SkU37)

Regeringen har lämnat en redogörelse för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, så kallade skatteutgifter. Syftet är att ge ett bredare underlag för prioriteringar mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten.

Finansutskottet förutsätter att regeringen i det fortsatta arbetet med att utveckla redovisningen tar hänsyn till de rekommendationer och de synpunkter som har kommit från Finanspolitiska rådet och från Riksrevisionen i en nyligen publicerad granskningsrapport.

Skatteutskottet vill se en utveckling av skatteutgiftsredovisningen för att göra den till ett bättre verktyg i budgetarbetet. Utskottet betonar att skatteutgiftsredovisningen bör utgå från de principer om enhetlig beskattning som antogs i 1990-91 års skattereform. Principerna, menar utskottet, är fortfarande naturliga utgångspunkter för arbetet med nya och ändrade skattelagar även om många avsteg har skett under de tjugo år som gått sedan skattereformen. Finansutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-23
4

Beslut

Beslut: 2010-06-23
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisning av skatteutgifter 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk14 yrkandena 1-3 och lägger skrivelse 2009/10:195 till handlingarna.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m87009
c26003
fp24004
kd20004
v02002
mp01702
-1000
Totalt158151040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag