Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013

Utrikesutskottets bet 2013/14:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2014

Beslut

Verksamheten i Internationella valutafonden och Världsbanken (UU9)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna åren 2012 och 2013.

Utrikesskottet understryker vikten av att regeringen fortsätter att arbeta för att öka institutionernas öppenhet och tydlighet. Utskottet välkomnar också att institutionerna allt mer tar upp frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i sitt arbete.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat reformer av institutionernas öppenhet och röstfördelning.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
Reservationer 3
bet 2013/14:UU9

Alla beredningar i utskottet

2014-04-29, 2014-04-15

Verksamheten i Internationella valutafonden och Världsbanken (UU9)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna åren 2012 och 2013.

Utrikesskottet understryker vikten av att regeringen fortsätter att arbeta för att öka institutionernas öppenhet och tydlighet. Utskottet välkomnar också att institutionerna allt mer tar upp frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i sitt arbete.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utrikesutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat reformer av institutionernas öppenhet och röstfördelning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-28
4

Beslut

Beslut: 2014-05-28
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformer av institutionerna och remitteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U303 yrkande 28 och 2013/14:U316 yrkandena 14, 57 och 58.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M98009
MP00214
FP20004
C17006
SD18002
V00181
KD18001
Totalt171973942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Jämställdhetsfrågor och klimatinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U264 yrkande 14 och 2013/14:MJ468 yrkande 10.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP20104
FP20004
C17006
SD18002
V01801
KD18001
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:139 till handlingarna.