Reformera riksdagsarbetet (vilande grundlagsbeslut m.m.)

Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-10-18
Justering: 1994-10-25
Betänkande 1994/95:KU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-11-16
4

Beslut

Beslut: 1994-11-16

Protokoll med beslut