Reformera riksdagsarbetet

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 40 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-08
Justering: 1994-05-31
Betänkande 1993/94:KU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-07
4

Beslut

Beslut: 1994-06-07

Protokoll med beslut