Regelförenklingsarbetet

Näringsutskottets bet 2010/11:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2011

Beslut

Information om att starta företag ska samlas i webbportal (NU8)

För att underlätta för personer som vill starta företag ska informationen från myndigheter samlas i en webbportal. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se till att en sådan portal inrättas. Viss information och service finns redan i form av webbplatsen verksamt.se, men arbetet behöver utvecklas och intensifieras. Den nya portalen ska också användas för att samordna myndigheternas hantering av registrerings- och tillståndsärenden i samband med företagsstart. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Näringsutskottet har granskat en skrivelse där regeringen redogör för sitt arbete med att förenkla regelverket för företag under perioden 2006-2010. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion 2009/10:N19 yrkande 2. Tillkännagivande om inrättande av en myndighetsgemensam portal för rådgivning samt registrerings- och tillståndsförfaranden vid företagsstart. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-08
Justering: 2011-03-15
Betänkande publicerat: 2011-03-29
Trycklov: 2011-03-29
Reservationer 2
bet 2010/11:NU8

Information om att starta företag ska samlas i webbportal (NU8)

För att underlätta för personer som vill starta företag ska informationen från myndigheter samlas i en webbportal. Enligt näringsutskottets förslag ska riksdagen ge regeringen i uppdrag att se till att en sådan portal inrättas. Viss information och service finns redan i form av webbplatsen verksamt.se, men arbetet behöver utvecklas och intensifieras. Den nya portalen ska också användas för att samordna myndigheternas hantering av registrerings- och tillståndsärenden i samband med företagsstart. Förslaget betyder att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Utskottet har granskat en skrivelse där regeringen redogör för sitt arbete med att förenkla regelverket för företag under perioden 2006-2010. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-07
4

Beslut

Beslut: 2011-04-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samordnad information vid företagsstart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om inrättande av en myndighetsgemensam portal för rådgivning samt registrerings- och tillståndsförfaranden vid företagsstart.
Därmed bifaller riksdagen motion 2009/10:N19 yrkande 2.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Allmänt om regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N19 yrkande 1, 2010/11:C311 yrkande 6, 2010/11:MJ278 yrkande 9, 2010/11:N253, 2010/11:N259, 2010/11:N263, 2010/11:N274, 2010/11:N295, 2010/11:N324, 2010/11:N333 yrkande 6, 2010/11:N347, 2010/11:N348, 2010/11:N349 yrkandena 1-4, 2010/11:N365, 2010/11:N388, 2010/11:N412, 2010/11:N415, 2010/11:N418 och 2010/11:N420 samt lägger skrivelse 2009/10:226 till handlingarna.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag