Arbetet i frågor som rör Kina

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 21 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-12-03
Trycklov: 2019-12-06
bet 2019/20:UU4

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-14, 2019-11-07, 2019-10-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-12
Debatt i kammaren: 2019-12-13
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17