Regeringens förvaltningspolitik, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2002

Beslut

Regeringens förvaltningspolitik (KU24)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram - En förvaltning i demokratins tjänst.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-04-25
Justering: 2002-05-14
Trycklov: 2002-05-14
Reservationer 6
Betänkande 2001/02:KU24

Alla beredningar i utskottet

2002-04-25, 2002-04-09, 2002-03-19

Regeringens förvaltningspolitik (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram - En förvaltning i demokratins tjänst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-22
4

Beslut

Beslut: 2002-05-22
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens förvaltningspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2000/01:151 till handlingarna.

2. Utvidgad skyldighet att meddela skriftligt beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K245.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m630018
c17001
fp12004
kd38004
v03607
mp0000
-1001
Totalt24549055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Dröjsmålstalan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K286, 2001/02:K328 och 2001/02: K371 yrkande 31 i denna del.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m063018
c01701
fp01204
kd03804
v36007
mp14002
-0000
Totalt164131054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Bemötandefrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K371 yrkande 31 i denna del, 2001/02:So240 yrkande 3 och 2001/02:So626 yrkande 3.

Reservation 3 (c)

5. Telefon till myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K239.

6. Information från myndigheter, IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T465 yrkandena 4, 5, 7 och 10.

7. Öppenhet i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K1 och 2001/02:Ju388 yrkande 7.

8. Jämställdhet i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A211 yrkande 14 och 2001/02: Sf402 yrkande 1.

9. Alkoholfri representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K360 och 2001/02:K387.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110317
m630018
c17001
fp10114
kd29454
v30328
mp01303
-1001
Totalt261211156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Tillsättning av högre statliga tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K60 yrkande 9, 2001/02:K236 yrkande 17 och 2001/02:K203.

Reservation 5 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m063018
c17001
fp12004
kd38004
v36007
mp13003
-0000
Totalt23064055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Regionalt ansvar i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K237.

12. Poströstning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T56 yrkande 3.

13. HBT-kompetens inom offentlig förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L367 yrkande 17 och 2001/02: L371 yrkande 29.

Reservation 6 (fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m630018
c16011
fp01006
kd38004
v03607
mp01402
-1001
Totalt23260156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag