Regional demokrati

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2006

Beslut

Nej till motioner om regional demokrati (KU25)

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om regional demokrati med hänvisning till Ansvarskommitténs arbete. Ansvarskommittén har till uppgift att se över strukturen och fördelningen av uppgifter inom samhällsorganisationen. Kommitténs arbete ska vara klart den 28 februari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-24
Justering: 2006-01-31
Betänkande publicerat: 2006-02-03
Trycklov: 2006-02-03
Reservationer 1
bet 2005/06:KU25

Motioner om regional demokrati (KU25)

Konstitutionsutskottet säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om regional demokrati med hänvisning till Ansvarskommitténs arbete. Ansvarskommittén har till uppgift att se över strukturen och fördelningen av uppgifter inom samhällsorganisationen. Kommitténs arbete ska vara klart den 28 februari 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-23
4

Beslut

Beslut: 2006-02-23
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regionalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K207, 2005/06:K220 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K279 yrkandena 1-3, 2005/06:K325, 2005/06:K402 yrkandena 1-4, 2005/06:K403, 2005/06:K417, 2005/06:K422, 2005/06:K445 yrkandena 1, 2, 5 och 7-9, 2005/06:N304 yrkande 1, 2005/06:N380 yrkande 7, 2005/06:N439 yrkande 10, 2005/06:N474 yrkande 2 och 2005/06:A309 yrkande 3.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m390214
c01705
fp380010
kd24009
v21007
mp12104
-2000
Totalt25018279

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag