Regional demokrati

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2009

Beslut

Nej till motioner om regional demokrati (KU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om bland annat regional demokrati. De flesta motioner handlar om frågor som anknyter till förslag från den så kallade Ansvarskommittén. Ansvarskommittén är en utredning som redovisade sina slutliga förslag till regeringen den 27 februari 2007. Andra motioner handlar om regionala styrelseformer och samverkan mellan regioner över nationsgränser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-01-27
Justering: 2009-01-29
Betänkande publicerat: 2009-01-29
Trycklov: 2009-01-29
bet 2008/09:KU16

Alla beredningar i utskottet

2009-01-27, 2009-01-15

Nej till motioner om regional demokrati (KU16)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om bland annat regional demokrati. De flesta motioner handlar om frågor som anknyter till förslag från den så kallade Ansvarskommittén. Ansvarskommittén är en utredning som redovisade sina slutliga förslag till regeringen den 27 februari 2007. Andra motioner handlar om regionala styrelseformer och samverkan mellan regioner över nationsgränser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-11
4

Beslut

Beslut: 2009-02-11
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regionala och kommunala styrelseformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K271 yrkande 2.

2. Regional samverkan över nationsgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K296, 2007/08:U234 yrkande 1 och 2008/09:K245.

3. Frågor med anknytning till Ansvarskommitténs förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K232, 2007/08:K238, 2007/08:K248, 2007/08:K249, 2007/08:K252, 2007/08:K254, 2007/08:K276 yrkandena 1-3, 5 och 6, 2007/08:K386 yrkandena 1 och 2, 2007/08:So464 yrkande 1, 2008/09:K201, 2008/09:K228, 2008/09:K230, 2008/09:K271 yrkande 1, 2008/09:K323 yrkandena 1 och 2, 2008/09:K368, 2008/09:T206 yrkande 19 och 2008/09:N311 yrkande 2.