Regionala skyddsombud

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1988/89:AU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.