Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Landstingen i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får regionalt utvecklingsansvar (KU37)

Landstingen i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får regionalt utvecklingsansvar från och med 1 januari 2015.

Beslutet innebär också att landstingen i dessa län får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska heta regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Det ska dock fortsatt heta landstingsfullmäktige vid val.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-04-29
Betänkande publicerat: 2014-05-05
Trycklov: 2014-04-29
Betänkande 2013/14:KU37

Alla beredningar i utskottet

2014-04-15, 2014-04-08

Landstingen i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får regionalt utvecklingsansvar (KU37)

Regeringen föreslår att landstingen i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län ska få regionalt utvecklingsansvar från och med 1 januari 2015.

Förslaget innebär också att landstingen i dessa län får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska heta regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Det ska dock fortsatt heta landstingsfullmäktige vid val.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-08
Debatt i kammaren: 2014-05-09
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, dock med den ändringen att SFS-numret 2014:000 i rubriken och i ingressen till lagen ersätts med 2014:118.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:122.

1. Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, dock med den ändringen att SFS-numret 2014:000 i rubriken och i ingressen till lagen ersätts med 2014:118.