Regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2010

Beslut

Ökat självbestämmande för fler regioner (KU37)

I över tio års tid har Skåne och Västra Götalands län haft ett annan regionalt ansvar än andra län. De har bland annat haft ansvaret för uppgifter inom ramen för tregional tillväxtpolitik och transportinfrastrukturplanering. Riksdagen har nu beslutat att verksamhet ska bli permanent. Samtidigt ska Hallands läns landsting och Gotlands kommun få samma ansvar. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011. Riksdagen föreslår dessutom att regeringen ska återkomma med ett förslag om att Gotland ska få använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till en motion om beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Avslag på en motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-25
Betänkande publicerat: 2010-05-26
Trycklov: 2010-05-25
Reservationer 1
bet 2009/10:KU37

Alla beredningar i utskottet

2010-05-06, 2010-04-29

Ökat självbestämmande för fler regioner (KU37)

I över tio års tid har Skåne och Västra Götalands län haft ett annan regionalt ansvar än andra län. De har bland annat haft ansvaret för uppgifter inom ramen för tregional tillväxtpolitik och transportinfrastrukturplanering.

Denna verksamhet ska bli permanent, enligt regeringens förslag. Samtidigt ska Hallands läns landsting och Gotlands kommun få samma ansvar.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2011.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Konstitutionsutskottet föreslår dessutom att regeringen ska återkomma med ett förslag om att Gotland ska få använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-03
4

Beslut

Beslut: 2010-06-03
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beteckningarna regionfullmäktige och regionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma med förslag som innebär att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelsen får användas för Gotlands del.
Därmed bifaller riksdagen motion 2009/10:K11.

2. Regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
2. lag om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,
3. lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:156.

3. Helhetslösning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K12.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m770019
c21008
fp19009
kd18006
v01606
mp01207
-1000
Totalt136132081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag