Registrering av fartyg

LUs betänkande 1996/97:LU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 1997

Beslut

Registrering av fartyg (LU16)

De nationella svenska reglerna om registrering av fartyg anpassades till EU:s gemenskapsrätt. Ändringen innebär bland annat att fysiska och juridiska personer från EES ska ha rätt att registrera sina fartyg i Sverige, om fartygen används inom ramen för en ekonomisk verksamhet som har etablerats här i landet. Dessutom ska fysiska personer från andra länder inom EES som arbetar i Sverige kunna få sina fritidsfartyg betraktade som svenska.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-10
Justering: 1997-05-15
Betänkande 1996/97:LU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-28
4

Beslut

Beslut: 1997-05-28

Protokoll med beslut