Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m.

BoUs betänkande 1999/2000:BoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2000

Beslut

Ny författningsreglering för registrering av fastigheter (BoU8)

En ny författningsreglering införs för registrering av fastigheter. Riksdagens beslut är föranlett av att den s.k. fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv och den nya personuppgiftslagen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-03-09
Justering: 2000-03-30
Betänkande 1999/2000:BoU8

Ny författningsreglering för registrering av fastigheter (BoU8)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till en ny författningsreglering för registrering av fastigheter. Förslagen är föranledda av att den s.k. fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv och den nya personuppgiftslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-12
4

Beslut

Beslut: 2000-04-12

Protokoll med beslut