Registreringen av riksdagsledamöters åtaganden m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2007

Beslut

Ledamöternas ekonomiska redovisning blir obligatorisk (KU2)

Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen med vissa ändringar. Detta innebär att registreringen görs obligatorisk för alla ledamöter och att lagen om registrering anpassas till personuppgiftslagen. Bland annat ska registret innehålla uppgifter om aktieinnehav, avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär, inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av uppdraget som riksdagsledamot samt olika styrelseuppdrag och statliga eller kommunala uppdrag som inte är av endast tillfällig karaktär. Skulder ska inte registreras. Uppgifterna i registret ska vara offentliga. Lagändringarna börja gälla den 1 mars 2008.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-12-11
Justering: 2007-12-13
Betänkande publicerat: 2007-12-13
Trycklov: 2007-12-13
Betänkande 2007/08:KU2

Alla beredningar i utskottet

2007-12-11, 2007-11-01, 2007-10-25, 2007-10-23, 2007-10-16

Ledamöternas ekonomiska redovisning blir obligatorisk (KU2)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen med vissa ändringar. Detta innebär att registreringen görs obligatorisk för alla ledamöter och att lagen om registrering anpassas till personuppgiftslagen.

Bland annat ska registret innehålla uppgifter om aktieinnehav, avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär, inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av uppdraget som riksdagsledamot samt olika styrelseuppdrag och statliga eller kommunala uppdrag som inte är av endast tillfällig karaktär. Skulder ska inte registreras. Uppgifterna i registret ska vara offentliga.

Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 mars 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-19
4

Beslut

Beslut: 2007-12-19
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till
lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2006/07:RS3 och avslår motion 2007/08:K412.

2. Registerpublicering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K2.