Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier (UbU15)

Ett rekryteringsbidrag vid vuxenstudier införs den 1 januari 2003. Bidraget ska ha som syfte att rekrytera personer i åldrarna 25-50 år som har kort tidigare utbildning och är eller riskerar att bli arbetslösa eller har något funktionshinder. Det ska användas inom kommunernas uppsökande verksamhet för att stimulera till studier på grundskole- och gymnasienivå. Kommunerna ska pröva vilka personer som har förutsättningar att få bidraget. Beloppet ska motsvara det ordinarie totalbeloppet i studiemedelssystemet. De som haft inkomst på en viss nivå före studierna ska kunna få 122,5 % av totalbeloppet. Rekryteringsbidrag ska kunna lämnas för studier på minst 20 % av heltid och under högst 50 veckor. Det ska vara skattefritt och pensionsgrundande på samma sätt som studiemedel. När rekryteringsbidrag införs upphör bidragsformen särskilt utbildningsbidrag (ubs).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om rekryteringsbidrag vid vuxenstudier. Bidraget ska ha som syfte att rekrytera personer i åldrarna 25-50 år som har kort tidigare utbildning och är eller riskerar att bli arbetslösa eller har något funktionshinder. Det ska användas inom kommunernas uppsökande verksamhet för att stimulera till studier på grundskole- och gymnasienivå. Kommunerna ska pröva vilka personer som har förutsättningar att få bidraget. Beloppet ska motsvara det ordinarie totalbeloppet i studiemedelssystemet. De som haft inkomst på en viss nivå före studierna ska kunna få 122,5 % av totalbeloppet. Rekryteringsbidrag ska kunna lämnas för studier på minst 20 % av heltid och under högst 50 veckor. Det ska vara skattefritt och pensionsgrundande på samma sätt som studiemedel. När rekryteringsbidrag införs den 1 januari 2003 upphör bidragsformen särskilt utbildningsbidrag (ubs).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.