Rennäring

JoUs betänkande 1997/98:JoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 1998

Beslut

Rennäring (JoU13)

Riksdagen avslog motioner om rennäringen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-15
Justering: 1998-01-29
Betänkande 1997/98:JoU13

Alla beredningar i utskottet

1998-01-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-02-18
4

Beslut

Beslut: 1998-02-18

Protokoll med beslut