Reparation, om- och tillbyggnad av bostäder m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-02-15, 1994-02-17, 1994-02-22, 1994-02-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.