Reparation, om- och tillbyggnad av bostäder m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-24
Justering: 1994-03-24
Betänkande 1993/94:BoU14

Alla beredningar i utskottet

1994-02-24, 1994-02-22, 1994-02-17, 1994-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-21
4

Beslut

Beslut: 1994-04-22

Protokoll med beslut