Reserabatter för studerande

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1992/93:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-25
Justering: 1993-04-15
Betänkande 1992/93:SfU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-28
4

Beslut

Beslut: 1993-04-28

Protokoll med beslut