Resursfrågor för högskola och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1999

Beslut

Motioner om resurser för högskola och forskning (UbU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om resurser för forskning och grundläggande högskoleutbildning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1999-02-18
Betänkande 1998/99:UbU4

Motioner om resurser för högskola och forskning (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om resurser för forskning och grundläggande högskoleutbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-03
4

Beslut

Beslut: 1999-03-10

Protokoll med beslut