Revisorer

LUs betänkande 2001/02:LU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2001

Beslut

Ny revisorslag (LU3)

Riksdagen beslutade om ny revisorslag. Den nya lagen innehåller en definition av begreppet revisionsverksamhet och ett flertal nyheter som bl.a. syftar till att garantera revisorers och revisionsverksamhetens oberoende. Vidare klargörs Revisorsnämndens befogenheter att utöva tillsyn över revisorer och revisionsbolag. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2002. Riksdagen avslog också ett förslag från Riksdagens revisorer om Revisorsnämnden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-10-18
Justering: 2001-11-01
Trycklov: 2001-11-07
Reservationer 3
Betänkande 2001/02:LU3

Alla beredningar i utskottet

2001-10-18, 2001-10-16

Ny revisorslag (LU3)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ny revisorslag. Förslaget innehåller en definition av begreppet revisionsverksamhet och ett flertal nyheter som bl.a. syftar till att garantera revisorers och revisionsverksamhetens oberoende. Vidare klargörs Revisorsnämndens befogenheter att utöva tillsyn över revisorer och revisionsbolag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår ett förslag från Riksdagens revisorer om Revisorsnämnden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-22
4

Beslut

Beslut: 2001-11-23
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frågan om privat tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 1999/2000:L22.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m0000
c13005
fp11005
kd36006
v300013
mp11005
-1100
Totalt20871070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till a) revisorslag (2001:000), b) lag om ändring i revisorslagen (2001:000), c) lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), d) lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617), e) lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, f) lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, g) lag om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, h) lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220), i) lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

3. Försäkringsrörelselagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713).

4. Riksdagens revisorers förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag.

Reservation 2 (m)

5. Villkor för godkännande och auktorisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:L307.

Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m690012
c01305
fp11005
kd35016
v300013
mp11005
-2000
Totalt26513170

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag