Riga Graduate School of Law

Utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2005

Beslut

Riga Graduate School of Law (UU7)

Regeringen får rätt att genom försäljning överlåta den svenska aktieposten i Riga Graduate School of Law till Lettlands regering. Den ska sedan överlåta aktieposten till University of Latvia. I dag innehas aktierna av Svenska institutet. Sverige har finansierat uppbyggnaden och driften av Juristhögskolan i Riga med totalt 40 miljoner kronor under åren 1997-2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-08
Betänkande publicerat: 2005-11-09
Trycklov: 2005-11-09
Betänkande 2005/06:UU7

Alla beredningar i utskottet

2005-10-27, 2005-10-20

Riga Graduate School of Law (UU7)

Regeringen ska få rätt att genom försäljning överlåta den svenska aktieposten i Riga Graduate School of Law till Lettlands regering. Den ska sedan överlåta aktieposten till University of Latvia. I dag innehas aktierna av Svenska institutet. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget som regeringen lagt fram i budgetpropositionen. Sverige har finansierat uppbyggnaden och driften av Juristhögskolan i Riga med totalt 40 miljoner kronor under åren 1997-2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-16
4

Beslut

Beslut: 2005-11-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riga Graduate School of Law

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkt 6.