Riksdagens revisorers förslag angående Statensändamålsfastigheter – hyressättning och förvaltning(försl. 2001/02:RR12)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2002

Beslut

Hyror för statens fastigheter (FiU14)

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om uppdraget för den planerade utredningen om hyrorna för statens ändamålsfastigheter. Utredningens uppdrag bör utformas utifrån den kritik som riksdagens revisorer framfört om hyror för statens ändamålsfastigheter. Utredningen bör också var parlamentariskt sammansatt. Statens ändamålsfastigheter är de byggnader som är anpassade till sitt ändamål på ett sådant sätt att de inte kan hyras ut i rent kommersiellt syfte, t.ex. museer, större teatrar och universitet. Revisorerna anser att regeringen inte förmedlar riksdagens riktlinjer till sina verk och bolag tillräckligt tydligt. Revisorerna föreslår även att regeringen i sitt budgetarbete bör sträva efter effektiviseringar i myndigheternas lokalutnyttjande, och att ett särskilt expertorgan inrättas för att yttra sig om vilken hyresmodell som är lämplig för en specifik fastighet. Vidare gjordes, med anledning av motionsförslag, ytterligare ett tillkännagivande om att regeringen bör överväga om hänsyn till friluftsliv och turistnäring kan vara skäl att behålla mark i statlig ägo.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-07
Justering: 2002-02-21
Trycklov: 2002-09-12
Reservationer 6
Betänkande 2001/02:FIU14

Hyror för statens fastigheter (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om uppdraget för den planerade utredningen om hyrorna för statens ändamålsfastigheter. Utredningens uppdrag bör utformas utifrån den kritik som riksdagens revisorer framfört om hyror för statens ändamålsfastigheter. Utredningen bör också var parlamentariskt sammansatt. Statens ändamålsfastigheter är de byggnader som är anpassade till sitt ändamål på ett sådant sätt att de inte kan hyras ut i rent kommersiellt syfte, t.ex. museer, större teatrar och universitet. Revisorerna anser att regeringen inte förmedlar riksdagens riktlinjer till sina verk och bolag tillräckligt tydligt. Revisorerna föreslår även att regeringen i sitt budgetarbete bör sträva efter effektiviseringar i myndigheternas lokalutnyttjande, och att ett särskilt expertorgan inrättas för att yttra sig om vilken hyresmodell som är lämplig för en specifik fastighet. Vidare föreslås, med anledning av motionsförslag, ytterligare ett tillkännagivande om att regeringen bör överväga om hänsyn till friluftsliv och turistnäring kan vara skäl att behålla mark i statlig ägo.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-06
4

Beslut

Beslut: 2002-03-07
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens revisorers förslag om hyressättning och förvaltning av statens ändamålsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om inriktningen av den planerade utredningen av hyressättning för statliga ändamålslokaler inom kulturområdet och universitets- och högskoleområdet. Riksdagen bifaller därmed delvis revisorernas förslag 2001/02:RR12 samt delvis motionerna 2001/02:Fi8 av Per Bill m.fl. (m), 2001/02:Fi9 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkandena 2 och 3, 2001/02:Fi245 av Marianne Carlström (s) yrkandena 1 3, 2001/02:Fi282 av Annelie Enocsson m.fl. (m, kd) yrkandena 1 3 och 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. (mp) yrkande 23.

2. Avkastningskrav på ändamålsfastigheter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi204 av Harald Nordlund (fp) och 2001/02:Kr279 av Agne Hansson m.fl. (c) yrkande 18.

Reservation 1 (c)

3. Studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi210 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v) och 2001/02:Fi258 av Martin Nilsson m.fl. (s).

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m710010
c15003
fp13012
kd38004
v03706
mp16000
-2000
Totalt27137140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ändrat ansvar för fastigheter för försvarsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. (m) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m071010
c15003
fp13102
kd13605
v37006
mp15001
-0000
Totalt197110042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Försäljning av statlig mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om friluftsliv och turism som skäl att behålla mark i statlig ägo. Riksdagen bifaller därmed delvis motion 2001/02:Fö259 av Ola Rask m.fl. (s) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (m, kd)
Reservation 5 (c)

6. Myndigheternas lokalansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi265 av Agneta Ringman m.fl. (s).

7. Kompensation för höjda hyror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi9 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkande 1 och 2001/02:Kr417 av Inger Davidson m.fl. (kd) yrkande 8.

Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m710010
c15003
fp13102
kd0000
v37006
mp16000
-2000
Totalt27039040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag