Riksdagens arbetsformer m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 1997

Beslut

Riksdagens arbetsformer (KU13)

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om riksdagens arbetsformer. Motionerna behandlar bland annat behovet av att hålla de plenifria veckorna fria även från annat riksdagsarbete och en utvidgning av allmänna motionstiden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-12-05
Betänkande 1996/97:KU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-02-05
4

Beslut

Beslut: 1997-02-05

Protokoll med beslut