Riksdagens arbetsformer m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arbetsvillkor, utskottens och ledamöternas resor, riksdagens krigsdelegation och minnesåret för demokratins genombrott.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-18
Justering: 2014-02-27
Betänkande publicerat: 2014-02-27
Trycklov: 2014-02-27
Betänkande 2013/14:KU15

Alla beredningar i utskottet

2014-02-18, 2014-02-04

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arbetsvillkor, utskottens och ledamöternas resor, riksdagens krigsdelegation och minnesåret för demokratins genombrott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-06
4

Beslut

Beslut: 2014-03-12
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetsvillkor för riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K304 av Lars Elinderson (M) och
2013/14:K315 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 2.

2. Utskottens och riksdagsledamöternas resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K211 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 4 och
2013/14:K226 av Christer Akej (M).

3. Riksdagens krigsdelegation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K349.

4. Minnesåret för demokratins genombrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K320 av Leif Jakobsson (S) yrkande 1.

5. Riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K275 av Patrick Reslow (M) och
2013/14:K359 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2.

6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K208, 2013/14:K210 yrkandena 1 och 2, 2013/14:K211 yrkandena 1-3, 5 och 6, 2013/14:K222, 2013/14:K247 yrkandena 1 och 2, 2013/14:K250 yrkandena 1 och 2, 2013/14:K257, 2013/14:K263, 2013/14:K314, 2013/14:K352, 2013/14:K357 och 2013/14:So205 yrkande 3.