Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2001

Beslut

Riksdagsledamöternas ersättningar för sjukvårdskostnader tas bort (KU12)

Riksdagen godkände riksdagsstyrelsens förslag om att riksdagsledamöternas ersättningar för sjukvårdskostnader tas bort. Vid särskilda skäl ska dock en ledamot, efter prövning av riksdagsförvaltningen, kunna få ersättning för kostnader för insatser i rehabiliterande syfte. Vidare förstärks efterlevandeskyddet efter den som är ledamot efter fyllda 70 år. Ändringar genomförs även för Europaparlamentarikerna. Riksdagen avslog också motioner från den allmänna motionstiden 2001 om riksdagens arbetsformer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 34 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-10-30
Justering: 2001-11-13
Trycklov: 2001-11-15
Reservationer 7
Betänkande 2001/02:KU12

Alla beredningar i utskottet

2001-10-30, 2001-10-23

Riksdagsledamöternas ersättningar för sjukvårdskostnader tas bort (KU12)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag om att riksdagsledamöternas ersättningar för sjukvårdskostnader tas bort. Vid särskilda skäl ska dock en ledamot, efter prövning av riksdagsförvaltningen, kunna få ersättning för kostnader för insatser i rehabiliterande syfte. Vidare förstärks efterlevandeskyddet efter den som är ledamot efter fyllda 70 år. Ändringar föreslås även för Europaparlamentarikerna. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2001 om riksdagens arbetsformer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-22
4

Beslut

Beslut: 2001-11-23
25 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagsstyrelsens förslag 2001/02:RS1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och förslag till lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet. Därmed bifaller riksdagen riksdagsstyrelsens förslag 2001/02:RS1.

2. Arvoden till ledamöter i vissa organ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K209 och 2000/01:K376.

3. Ersättningen till ersättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K364.

4. Riksdagens arbetsår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K211 och 2001/02:K363.

5. Ledamöternas placering i plenisalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K227.

Reservation 1 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m268011
c13005
fp11005
kd13506
v300013
mp11005
-0000
Totalt176104069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Ideologiska debatter i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U347 yrkande 4.

7. Statsrådens deltagande i riksdagsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K402 yrkandena 1 och 2.

8. Europaparlamentarikers deltagande i riksdagsdebatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U301 yrkande 2.

Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m700011
c13005
fp0000
kd36006
v300013
mp11005
-1100
Totalt26812069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Den allmänna motionstiden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K225, 2001/02:K252, 2001/02: K343, 2001/02:K375 och 2001/02:K423.

10. Budgetprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K277 och 2001/02:K332.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m700011
c13005
fp11005
kd36006
v0000
mp11005
-2000
Totalt25030069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Utformningen av motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K275.

12. Utskottsorganisationen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K254, 2001/02:K298 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:K315 yrkande 1.

Reservation 4 (fp)

13. Försvarsberedningens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K315 yrkande 2.

Reservation 5 (m)

14. iUtskottens arbetsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K255.

15. Utskottens arbete med EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K426 yrkande 7.

16. Edgång vid utfrågningar i konstitutionsutskottet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K316.

17. Debattordningen vid frågestunder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K212.

18. Registrering av lobbare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K380.

19. Teknisk utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K214 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:K379.

20. Riksdagens IT-policy

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K231 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Ub533 yrkande 6.

21. Registrering av ledamöters ekonomiska intressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K329.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1052024
m700011
c13005
fp11005
kd36006
v030013
mp0000
-2000
Totalt23743069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Regionalt riksdagskontor i Göteborg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K256.

Reservation 7 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m680013
c13005
fp01015
kd35106
v270214
mp8215
-2000
Totalt26013472

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Högvakt vid riksdagen och Sagerska huset, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K296 yrkandena 1 och 2.

24. Samordning av riksdagens informationsoch dokumentationsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K274.

25. Skolelevers besök i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K202.