Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2003

Beslut

Motioner om riksdagens arbetsformer (KU19)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om arbetsformerna i riksdagen och riksdagsledamöternas arbetsvillkor. Motionerna handlar bl.a. om riksdagens arbetsår, riksdagens öppnande, kammarsammanträden, budgetprocessen, den allmänna motionstiden, ärendenas beredning, riksdagens frågestunder, arvoden och inkomstgarantier, ledighet, EU-nämnden, riksdagens IT-policy, riksdagsevenemang, miljöledningssystem i riksdagen och studieuppehåll i förtroendeuppdrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-18
Justering: 2003-03-20
Betänkande publicerat: 2003-03-26
Trycklov: 2003-03-24
Reservationer 10
Betänkande 2002/03:KU19

Alla beredningar i utskottet

2003-03-18

Motioner om riksdagens arbetsformer (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om arbetsformerna i riksdagen och riksdagsledamöternas arbetsvillkor. Motionerna handlar bl.a. om riksdagens arbetsår, riksdagens öppnande, kammarsammanträden, budgetprocessen, den allmänna motionstiden, ärendenas beredning, riksdagens frågestunder, arvoden och inkomstgarantier, ledighet, EU-nämnden, riksdagens IT-policy, riksdagsevenemang, miljöledningssystem i riksdagen och studieuppehåll i förtroendeuppdrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-02
4

Beslut

Beslut: 2003-04-02
27 förslagspunkter, 23 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens arbetsår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K205 och 2002/03:K387 i denna del.

2. Svensk flagga vid talarstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K217.

3. Riksdagens öppnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K245.

4. Ledamöternas placering i plenisalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K316.

Reservation 1 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m043012
c19003
fp43005
kd02706
v21009
mp15002
-0000
Totalt22470055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Europaparlamentarikernas deltagande i riksdagsdebatter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K385 yrkandena 8 och 9 och 2002/03:K432 yrkande 7.

Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m430012
c19003
fp04206
kd27006
v22008
mp15002
-0000
Totalt25242055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Debatter i första- och andrakammarsalarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K392.

7. Budgetprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K370.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m430012
c19003
fp43005
kd02706
v22008
mp15002
-0000
Totalt26827054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Den allmänna motionstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K256.

9. Beredningen av jordbruksfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ422 yrkande 1.

Reservation 4 (fp)

10. Familjeutskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So453 yrkande 3.

11. Jämställdhetsaspekter i utskottsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A319 yrkande 4.

Reservation 5 (v, mp)

12. Utskottens arbetsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K379 yrkande 22.

Reservation 6 (m)

13. Riksdagens frågestunder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K209.

14. Riksdagsledamotsarvodet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K228 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:K314.

Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m430012
c19003
fp43005
kd27006
v16428
mp01052
-0000
Totalt27414754

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Sänkning av arvodet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K228 yrkande 3.

Reservation 8 (mp)

16. Arvodet till ledamöter i riksdagsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K204.

17. Inkomstgaranti och visstidspension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K285 yrkandena 1-3.

18. Ersättningen till ersättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K338.

19. Ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K387 i denna del.

Reservation 9 (v, mp)

20. Resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K210.

21. EU-nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K318.

22. Riksdagens IT-policy

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K278 yrkandena 1 och 2.

23. Teknisk utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K279 yrkandena 1 och 2.

24. Riksdagsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K214 och 2002/03:K320 yrkandena 1 och 2.

25. Miljöledningssystem i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi216 yrkande 6.

Reservation 10 (v, mp)

26. Regionalt riksdagskontor i Göteborg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K393.

27. Studieuppehåll vid förtroendeuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K429 yrkandena 1 och 2.