Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2003

Beslut

Motioner om riksdagens arbetsformer (KU5)

Riksdagen sa nej till motioner om riksdagens arbetsformer och riksdagsledamöternas villkor. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003. Riksdagen beslutade också om några mindre ändringar i riksdagsordningen och lagen med instruktion för riksdagsförvaltningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om ändringar i riksdagsordningen samt i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-18
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-11-27
Trycklov: 2003-11-26
Reservationer 6
Betänkande 2003/04:KU5

Alla beredningar i utskottet

2003-11-18, 2003-11-11

Motioner om riksdagens arbetsformer (KU5)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om riksdagens arbetsformer och riksdagsledamöternas villkor. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003. Utskottet föreslår också på eget initiativ några mindre ändringar i riksdagsordningen och lagen med instruktion för riksdagsförvaltningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-03
4

Beslut

Beslut: 2003-12-04
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hanteringen av EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K215 yrkandena 1-3, 2003/04:K218, 2003/04:K271 yrkande 6, 2003/04:K286 yrkande 2, 2003/04:K289 yrkandena 2-4, 2003/04:K290 yrkande 17, 2003/04:K309, 2003/04:K378 yrkande 2, 2003/04:K389 yrkande 1, 2003/04:K393, 2003/04:K409, 2003/04:K416 yrkande 20, 2003/04:K419 yrkandena 4-6 och 2003/04:K426.

2. Ärendenas väckande och ärendeberedningen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K312, 2003/04:K343, 2003/04:K357, 2003/04:K367, 2003/04:K410 yrkandena 1 och 4, 2003/04:Sf396 yrkande 16 och 2003/04:So499 yrkande 3.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m47008
c18004
fp41007
kd26007
v24006
mp01304
-0000
Totalt28513051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Budgetprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K392.

Reservation 2 (kd)

4. Forskningsbudget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K350.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04708
c01804
fp04008
kd02607
v24006
mp12014
-0000
Totalt164131153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Riksdagens kontrollfunktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K289 yrkande 11.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m47008
c18004
fp04107
kd26007
v24006
mp13004
-0000
Totalt25741051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Ärendenas avgörande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K283 och 2003/04:K427.

7. Debatter/interpellationer och val av utskottsordförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K267 yrkandena 1 och 2.

8. Val av riksrevisor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K289 yrkande 7.

Reservation 5 (fp)

9. Genusperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K428, 2003/04:K429 och 2003/04:K430.

10. Arvoden och inkomstgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K204, 2003/04:K237, 2003/04:K308 yrkandena 1-4, 2003/04:K328 yrkandena 1-3 och 2003/04:K407 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m47008
c18004
fp41007
kd26007
v140106
mp11114
-0000
Totalt276111151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Det ledamotsnära stödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K410 yrkandena 2 och 3 och 2003/04:K411.

12. Dubbelarbetande riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K291.

13. Riksdagens IT-policy

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K261 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:K262 yrkandena 1 och 2.

14. Riksdagslokalernas tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K238, 2003/04:K325, 2003/04:K371 och 2003/04:K406 yrkandena 1-3.

15. Flaggor i plenisalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K255, 2003/04:K260 och 2003/04:K301.

16. Ungdomars besök i Riksdagshuset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K268, 2003/04:K279 och 2003/04:Ub293.

17. Lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar bifogat förslag till
1. lag om ändring i riksdagordningen
2. lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen.
Riksdagen antar bifogat förslag till
1. lag om ändring i riksdagordningen
2. lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen.