Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2006

Beslut

Riksdagens arbetsformer (KU4)

Riksdagen säger nej till motioner om riksdagens arbetsformer och ledamöternas villkor från allmänna motionstiden 2005 och 2006. Motionsförslagen handlar bland annat om: sättet att bestämma riksdagsledamöternas arvoden, förbud att ha ett arbete vid sidan av riksdagsarbetet och registret över ledamöternas ekonomiska intressen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-14
Justering: 2006-11-21
Betänkande publicerat: 2006-11-30
Trycklov: 2006-11-30
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:KU4

Riksdagens arbetsformer (KU4)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om riksdagens arbetsformer och ledamöternas villkor från allmänna motionstiden 2005 och 2006. Motionsförslagen handlar bland annat om: sättet att bestämma riksdagsledamöternas arvoden, förbud att ha ett arbete vid sidan av riksdagsarbetet och registret över ledamöternas ekonomiska intressen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-07
4

Beslut

Beslut: 2006-12-07
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens arbete med EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K219 yrkandena 1-5.

2. Kammaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K206, 2006/07:K217, 2006/07:K218, 2006/07:K303 och 2006/07:K321 yrkande 2.

3. Motionsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K216, 2006/07:K237 yrkande 1, 2006/07:K238 och 2006/07:K266.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020424
m830014
c24104
fp21007
kd20004
v14044
mp01702
Totalt26418859

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utskotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A5 yrkande 2, 2006/07:K244 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:A238 yrkandena 8 och 9.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m830014
c26003
fp21007
kd20004
v01903
mp17002
Totalt27319057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Voteringarna i kammaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K237 yrkande 2.

6. Riksdagsledamöternas villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K213, 2006/07:K241, 2006/07:K255, 2006/07:K260 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:K316 yrkandena 1-3.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040125
m830014
c26003
fp21007
kd20004
v01903
mp01162
Totalt254201758

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Registret över riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K259.

8. Det ledamotsnära stödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K361 yrkandena 1 och 2.

9. Miljöpolicy och miljöledningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K369 yrkandena 1 och 2.

10. Riksdagsutbildning om politisk påverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K332.

11. Rum för stillhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K305.

12. Riksdagshörna i Luleå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K231.

13. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K263 yrkande 1.

Reservation 5 (v)

14. Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K267.