Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas bostadsvillkor och tjänsteresor, motionsinstitutet, utskottsorganisationen, fotograferingsförbudet i kammaren och minskad vattenförbrukning i riksdagens lokaler. Andra motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen tidigare beslutat om och behandlas därför i förenklad form. Dessa motioner handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden och övriga ersättningar, distansvotering, redovisning av det ekonomiska stödet till riksdagsgrupperna, riksdagsledamöternas inkomstgaranti, teckentolk vid riksdagens frågestunder, tjänstledighet för riksdagsledamöter, solceller på riksdagens tak, EU-flagga i plenisalen och riksdagsledamöternas placering i kammaren.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-02-16
Justering: 2010-03-09
Betänkande publicerat: 2010-03-09
Trycklov: 2010-03-09
Reservationer 2
bet 2009/10:KU11

Alla beredningar i utskottet

2010-02-16, 2010-02-09

Riksdagens arbetsformer (KU11)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas bostadsvillkor och tjänsteresor, motionsinstitutet, utskottsorganisationen, fotograferingsförbudet i kammaren och minskad vattenförbrukning i riksdagens lokaler.

Andra motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen tidigare beslutat om och behandlas därför i förenklad form. Dessa motioner handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden och övriga ersättningar, distansvotering, redovisning av det ekonomiska stödet till riksdagsgrupperna, riksdagsledamöternas inkomstgaranti, teckentolk vid riksdagens frågestunder, tjänstledighet för riksdagsledamöter, solceller på riksdagens tak, EU-flagga i plenisalen och riksdagsledamöternas placering i kammaren

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-17
4

Beslut

Beslut: 2010-03-17
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frågor avseende riksdagsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K204, 2009/10:K217, 2009/10:K258, 2009/10:K294, 2009/10:K324 yrkande 2, 2009/10:K335, 2009/10:K345 och 2009/10:K420.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m810015
c20009
fp23005
kd20004
v01903
mp13114
-0001
Totalt26020168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Motionsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K219, 2009/10:K233, 2009/10:K243, 2009/10:K334, 2009/10:K358, 2009/10:K373 och 2009/10:K375.

Reservation 2 (mp)

3. Utskotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K267, 2009/10:MJ277 och 2009/10:MJ468 yrkande 38.

4. Allmänpolitisk debatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K291.

5. Fotograferingsförbudet i plenisalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K218.

6. Frågor med anknytning till riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K257 yrkande 2, 2009/10:K327, 2009/10:K351 och 2009/10:K370.

7. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K201, 2009/10:K203 yrkandena 1 och 2, 2009/10:K215, 2009/10:K216, 2009/10:K234 yrkandena 1-3, 2009/10:K285 yrkandena 1-3, 2009/10:K287, 2009/10:K301, 2009/10:K302, 2009/10:K339, 2009/10:K347, 2009/10:K349, 2009/10:K365, 2009/10:K374, 2009/10:K376, 2009/10:K382, 2009/10:K401 och 2009/10:K419.