Riksdagens byggnader

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-05-04
Justering: 1993-05-13
Betänkande 1992/93:KU33

Alla beredningar i utskottet

1993-05-04

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-02
4

Beslut

Beslut: 1993-06-02

Protokoll med beslut